Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:06
-00:41:43
+00:24:10
4150 382
186 / 427
-00:28:20
+00:16:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii