Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:39
-00:19:10
+00:46:43
9604 2660
422 / 427
-00:05:47
+00:39:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii