Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:44
-00:29:05
+00:36:48
8657 6580
368 / 427
-00:15:42
+00:29:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii