Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:53
-00:40:56
+00:24:57
4537 4076
42 / 100
-00:26:37
+00:17:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii