Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:05
-00:38:05
+00:35:45
6845 1948
K30 : 952
310 / 373
-00:23:01
+00:31:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii