Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:30
-01:00:15
+00:17:01
1107 1053
40 / 476
-00:50:26
+00:14:20
01:02:29
-00:33:20
+00:32:33
7594 6048
267 / 333
-00:21:17
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii