Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:36
-00:46:09
+00:31:07
7745 1740
274 / 476
-00:36:20
+00:28:26
01:02:28
-00:33:21
+00:32:32
7590 1546
266 / 333
-00:21:18
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii