Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:29
-00:53:25
+00:27:31
4552 3737
197 / 388
-00:30:24
+00:19:59
00:58:50
-00:47:55
+00:29:21
6877 5519
355 / 599
-00:29:28
+00:25:11
01:08:00
-00:27:49
+00:38:04
8886 6680
454 / 498
-00:21:18
+00:34:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii