Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:10
-01:02:35
+00:17:24
632 607
28 / 197
-00:58:11
+00:10:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii