Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:33
-00:23:16
+00:42:37
9368 2515
478 / 498
-00:16:45
+00:39:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii