Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:45
-00:23:04
+00:42:49
9382 6859
414 / 427
-00:09:41
+00:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii