Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:22
-00:47:53
+00:30:29
3988 3468
165 / 260
-00:28:44
+00:22:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii