Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:54
-00:59:00
+00:21:56
2484 2250
88 / 356
-00:31:16
+00:15:06
00:59:17
-00:36:32
+00:29:21
6455 5411
271 / 395
-00:23:48
+00:25:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii