Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:32
-00:24:17
+00:41:36
9291 2472
473 / 498
-00:17:46
+00:38:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii