Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:21
-00:31:28
+00:34:25
8111 1789
344 / 403
-00:20:21
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii