Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:29:36
+00:36:17
8531 2006
56 / 61
-00:20:54
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii