Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:49
-00:34:00
+00:31:53
7383 1451
383 / 498
-00:27:29
+00:28:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii