Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:05
-00:15:44
+00:50:09
9697 2714
400 / 403
-00:04:37
+00:44:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii