Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:05
-00:30:44
+00:35:09
8313 1885
352 / 427
-00:17:21
+00:27:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii