Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:31
-00:48:23
+00:32:33
6419 4778
90 / 128
-00:20:41
+00:28:19
00:54:31
-00:52:14
+00:25:02
4599 4040
85 / 154
-00:24:06
+00:20:37
00:50:57
-00:57:48
+00:22:11
1703 1613
49 / 135
-00:40:38
+00:14:44
00:52:37
-00:55:38
+00:22:44
1813 1676
68 / 179
-00:50:01
+00:12:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii