Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:01
-00:27:48
+00:38:05
8889 2208
383 / 427
-00:14:25
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii