Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:19
-00:29:26
+00:50:33
6819 5231
70 / 72
-00:11:23
+00:39:42
01:17:03
-00:31:12
+00:47:10
6239 4822
83 / 88
-00:08:10
+00:37:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii