Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:30:37
+00:35:16
8349 1903
427 / 498
-00:24:06
+00:31:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii