Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:30
-00:35:19
+00:30:34
6916 5671
304 / 427
-00:21:56
+00:23:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii