Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:48
-00:24:01
+00:41:52
9308 2481
257 / 261
-00:10:00
+00:37:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii