Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:50
-00:23:59
+00:41:54
9315 6830
404 / 427
-00:10:36
+00:34:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii