Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:03
-00:28:46
+00:37:07
8722 2118
445 / 498
-00:22:15
+00:33:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii