Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:44
-00:38:01
+00:39:15
10497 3265
411 / 476
-00:28:12
+00:36:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii