Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:36
-00:35:26
+00:43:54
7067 2520
K30 : 1168
310 / 327
-00:28:03
+00:40:21
01:13:41
-00:30:29
+00:43:21
8038 2659
K30 : 1258
342 / 372
-00:14:36
+00:38:07
01:10:23
-00:25:26
+00:40:27
9189 2400
397 / 427
-00:12:03
+00:33:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii