Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:39
-00:42:06
+00:35:10
9325 2570
103 / 133
-00:17:27
+00:24:39
00:31:59
-00:17:19
+00:14:27
804 804
6 / 10
-00:08:43
+00:09:37
00:58:03
-00:37:46
+00:28:07
5955 856
86 / 138
-00:29:32
+00:22:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii