Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:24
-00:27:25
+00:38:28
8952 2249
458 / 498
-00:20:54
+00:35:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii