Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:19
-00:30:30
+00:35:23
8366 6455
54 / 61
-00:21:48
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii