Arkadiusz Florczak

Orange Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:49:06
-00:57:39
+00:19:37
2057 1939 8
73 / 446
-00:57:38
+00:12:27
00:57:47
-00:38:02
+00:27:51
5845 5029 15
255 / 395
-00:25:18
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii