Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:52
-00:34:57
+00:30:56
7059 1313
371 / 498
-00:28:26
+00:27:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii