Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:05
-00:44:40
+00:32:36
8397 6331
331 / 461
-00:27:05
+00:23:35
00:57:17
-00:38:32
+00:27:21
5629 4890
226 / 403
-00:27:25
+00:21:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii