Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:46:39
+00:30:37
7539 1662
280 / 446
-00:46:38
+00:23:27
01:00:43
-00:35:06
+00:30:47
6995 1281
297 / 395
-00:22:22
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii