Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:47
-00:25:02
+00:40:51
9227 2425
470 / 498
-00:18:31
+00:37:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii