Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:20
-00:53:25
+00:23:51
3992 3570
212 / 592
-00:31:26
+00:16:12
00:46:48
-00:49:01
+00:16:52
1196 1135
62 / 427
-00:35:38
+00:09:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii