Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:18
-00:29:31
+00:36:22
8551 2017
437 / 498
-00:23:00
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii