Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:21
-00:46:24
+00:30:52
7639 5942
79 / 120
-00:28:51
+00:27:44
01:02:23
-00:33:26
+00:32:27
7561 6027
78 / 105
-00:15:21
+00:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii