Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:29:25
+00:36:28
8575 2032
362 / 427
-00:16:02
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii