Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:26
-00:27:23
+00:38:30
8957 2252
390 / 427
-00:14:00
+00:31:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii