Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:38
-00:26:11
+00:39:42
9100 2347
372 / 403
-00:15:04
+00:33:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii