Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:41
-00:37:08
+00:28:45
6200 954
267 / 427
-00:23:45
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii