Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:09
-00:43:45
+00:37:11
7547 5236
303 / 356
-00:16:01
+00:30:21
00:57:26
-00:38:23
+00:27:30
5698 4936
247 / 395
-00:25:39
+00:23:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii