Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:13
-00:52:32
+00:24:44
4430 521
82 / 154
-00:24:24
+00:20:19
00:57:57
-00:37:52
+00:28:01
5909 836
109 / 144
-00:23:39
+00:24:55
01:18:14
-00:30:31
+00:49:28
6772 1556
129 / 135
-00:13:21
+00:42:01
01:05:23
-00:42:52
+00:35:30
4943 814
138 / 179
-00:37:15
+00:25:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii