Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:32
-00:33:17
+00:32:36
7626 1561
390 / 498
-00:26:46
+00:29:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii