Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:37
-00:42:17
+00:38:39
7827 2482
320 / 348
-00:27:47
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii