Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:07
-00:28:42
+00:37:11
8735 6610
360 / 403
-00:17:35
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii