Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:57
-00:41:57
+00:38:59
7891 2517
312 / 356
-00:14:13
+00:32:09
00:57:14
-00:49:31
+00:27:45
6022 1015
236 / 446
-00:49:30
+00:20:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii